Rozwód z orzeczeniem o winie: co daje, kiedy jest możliwy?

Categories RodzinaPosted on
Ręce z namalowanym znakiem X

Rozwód to jeden z najbardziej stresujących momentów w życiu. Sąd ma obowiązek ustalić, kto przyczynił się do takiego stanu rzeczy, chyba że małżonkowie rozstają się w zgodzie i nie chcą orzekania o winie. Często jednak to jedna ze stron jest oskarżana o rozpad małżeństwa. Kiedy można więc mówić o rozwodzie z orzeczeniem o winie i jakie mogą wynikać z tego korzyści?

Rozwód z orzeczeniem o winie, czyli co?

Rozwód może przyjmować różne formy. Sąd ma możliwość zaniechania orzekania o winie, orzeczenia o winie jednej strony lub orzeczenia o winie obu stron. Najważniejsze jest stwierdzenie, że między małżonkami nastąpić zupełny i trwały rozkład pożycia. Jeśli małżeństwo decyduje się rozstać w zgodzie, wówczas rozwód może zakończyć się nawet na pierwszej rozprawie. Kiedy jednak w grę wchodzi orzekanie o winie, sprawa wydłuża się, ponieważ należy dowieść, kto przyczynił się do takiego stanu rzeczy.

Rozwód z orzekaniem o winie – kiedy jest możliwy?

Istnieją konkretne przesłanki, które mogą obciążyć winą jedną ze stron. Wśród nich jest przemoc, choroba alkoholowa, uzależnienia, zdrada, niezaspokajanie potrzeb rodziny czy porzucenie. Bywa, że do rozwodu przyczynia się nawet kilka przesłanek. Wówczas orzekanie o winie jest łatwiejsze, jednak w każdej sytuacji konieczne jest przedstawienie konkretnych dowodów. Warto podczas takich rozpraw korzystać z pomocy specjalistów. Adwokat rodzinny oceni szanse na rozwód z orzeczeniem winy (adwokatrodzinny.wroclaw.pl/rozwod/) i wskaże, jakie środki dowodowe będą niezbędne do wygrania sprawy.

Są jednak sytuacje, kiedy sąd nie orzeknie rozwodu, nawet jeśli istnieją ku temu przesłanki, tj. nastąpił rozkład pożycia. Tak może być, kiedy miałoby na tym ucierpieć dobro małoletniego dziecka, rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego (np. jeden z małżonków jest nieuleczalnie chory) lub kiedy rozwodu żąda małżonek winny rozpadowi pożycia (chyba, że druga strona się na to godzi).

Środki dowodowe w rozwodzie z orzekaniem o winie

Sąd musi mieć pewność, że słusznie orzeka o winie w przypadku konkretnego rozwodu. W tym celu należy przedstawić szereg środków dowodowych, które przekonają sędziego do podjęcia określonej decyzji. Są to z pewnością zeznania stron oraz świadków ewentualnych zajść między małżonkami. Przydatne są nagrania audio, video oraz zdjęcia. Przedstawić można również SMS-y, listy, zaświadczenia lekarskie, obdukcje, notatki z interwencji policji, rachunki, dokumenty zaświadczające o pobytach na izbie wytrzeźwień itp.

Rozwód z orzeczeniem o winie – co daje?

Jeśli rozwód zakończy się orzeczeniem o winie, strona „wygrana” może starać się o przyznanie dożywotnich alimentów, jeśli wymaga tego jej sytuacja materialna. Większe jest też prawdopodobieństwo, że opieka nad dziećmi zostanie powierzona stronie „niewinnej”. W przypadku takiego rozwodu majątek może nie zostać podzielony po połowie, ale z większą korzyścią dla osoby, która nie przyczyniła się do rozwodu. Na koniec są jeszcze koszty sądowe, które ponosi „winny”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *