Zasiłek macierzyński i zasiłek rodzicielski: czym są, kto może starać się o zasiłek?

Categories Ciąża i Poród, PracaPosted on
Dokument i długopisy

Zasiłek macierzyński? A może rodzicielski? Czym są i czym się od siebie różnią? Na jaką pomoc finansową mogą liczyć rodzice? Oczekując dziecka na pewno warto jest się orientować w tym temacie, by wiedzieć, na co możemy liczyć.

Czym jest zasiłek macierzyński i komu przysługuje?

Zasiłek macierzyński jest świadczeniem wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) matce, albo ojcu, którzy przebywają na urlopie, a dziecko urodziło się w czasie podlegania przez rodzica ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Zasiłek może być wypłacany, gdy jedno z rodziców przebywa na urlopie:

  • Macierzyńskim – od 20 do 37 tygodni
  • Rodzicielskim – za 32 tygodnie w przypadku jednego dziecka i 34 tygodnie przy dwoje dzieci
  • Tacierzyńskim – część urlopu niewykorzystaną przez matkę
  • Ojcowskim – 14 dni urlopu niezależnie od ilości dzieci

Podstawą otrzymania zasiłku jest ubezpieczenie zdrowotne. Przy umowie o pracę to rzecz obowiązkowa, przy umowie zlecenie – dobrowolna. Pracując na samozatrudnieniu także ubiegać się o zasiłek, ale trzeba się dobrowolnie ubezpieczyć i prowadzić działalność od co najmniej 12 miesięcy. Jeżeli jest mniej niż 12 miesięcy otrzymuje się zasiłek w minimalnej wysokości, który z czasem będzie się powiększał, za każdy kolejny miesiąc opłacanych składek.

Jaka jest wysokość zasiłku macierzyńskiego?

Podstawą do wypłaty zasiłku macierzyńskiego jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających urlop. W przypadku urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego czy urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, wynosi on dokładnie 100% wysokości kwoty zasiłku i jeżeli matka nie chce skorzystać oprócz urlopu macierzyńskiego także z urlopu rodzicielskiego

W przypadku, gdy kobieta wnioskuje o urlop rodzicielski, podstawa wypłaty zmniejsza się do 80%. Jeżeli wniosek został złożony do 21 dni od porodu, wówczas te 80% przysługuje i na macierzyński i na rodzicielski. Jeżeli ten czas zostanie przekroczony, wymiar wypłaty będzie wynosił odpowiednio 100% macierzyńskiego i 60% rodzicielskiego.

Czym jest zasiłek rodzicielski i komu przysługuje?

Rodzice nowo narodzonego dziecka małą pełne prawo do tego, by ubiegać się o pomoc finansową ze strony państwa. Zasiłek rodzicielski to świadczenie, po które może zgłosić się matka, niezależnie od tego, na jakiej podstawie została zatrudniona. Rodzice mają trzy opcje do wyboru, jeżeli chodzi o rodzaj pobieranego zasiłku:

  • 100% przez pierwsze 6 miesięcy i 60 % przez następne 6 miesięcy
  • 80% przez cały rok
  • 100% jeżeli matka korzysta tylko z urlopu macierzyńskiego i rezygnuje z rodzicielskiego

Takie świadczenie może zostać także przyznane ojcu, ale pod warunkiem, że prowadzi on własną działalność gospodarczą, jak również posiada on ubezpieczenie zdrowotne.

Zasiłek rodzicielski dla bezrobotnych?

Różnica między zasiłkiem macierzyńskim, a rodzicielskim jest również taka, że mogą się o niego ubiegać osoby bezrobotne, osoby zatrudnione na umowie o dzieło, a także studenci. Mogą oni otrzymać comiesięczne wsparcie na okres jednego roku w wysokości 1000 złotych na rękę. Na złożenie takiego wniosku są 3 miesiące od chwili narodzin dziecka. Po przekroczeniu tego terminu, świadczenie jest wypłacane tylko od momentu zgłoszenia się po te świadczenie.

Co więcej nie ma tutaj ograniczeń jeżeli chodzi o uzyskiwany przez rodzinę dochód, Jedynym wyjątkiem jest, gdy w trakcie pobierania zasiłku, któreś z rodziców podejmie pracę – wtedy też świadczenie to jest obniżane o połowę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *